TIN TỨC

TRẦU BÀ CẨM THẠCH - Cây Thuỷ Canh

26/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

TRẦU BÀ CẨM THẠCH - Cây Thuỷ Canh
Đặc điểm: - Cây Trầu Bà có tên khoa học là: Epipremnum...
Xem thêm

HỒNG PHÁT LỘC - Cây Thuỷ Canh

26/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

HỒNG PHÁT LỘC - Cây Thuỷ Canh
Ý nghĩa phong thủy: Cây mang ý nghĩa phát lộc và thịnh vượng trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm....
Xem thêm

NGỌC BÍCH - Cây Thuỷ Canh

26/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

NGỌC BÍCH - Cây Thuỷ Canh
Đặc điểm: - Ngọc Bích là cây thân thảo lá có màu trắng chiếm 80% màu sắc còn lại...
Xem thêm

PHÁT TÀI TẦNG - Cây Thuỷ Canh

26/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

PHÁT TÀI TẦNG - Cây Thuỷ Canh
AquaGarden chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại cây không khí ...
Xem thêm

MAI CHIẾU THUỶ - Cây Thuỷ Canh

25/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

MAI CHIẾU THUỶ - Cây Thuỷ Canh
Đặc điểm: Ưa quang hợp, kỵ nước, chơi cây theo thế. Cây bonsai thuần sang môi trường nước được bố trí...
Xem thêm

LAN CHI XANH - Cây Thuỷ Canh

25/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

LAN CHI XANH - Cây Thuỷ Canh
Đặc điểm: Là loại cây chịu bóng, ưa khí hậu ẩm mát, tốc độ phát triển trung bình, rễ có nhiều...
Xem thêm

TÙNG ĐUÔI CHỒN - Cây Thuỷ Canh

25/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

TÙNG ĐUÔI CHỒN - Cây Thuỷ Canh

TRÚC NHẬT - Cây Thuỷ Canh

25/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

TRÚC NHẬT - Cây Thuỷ Canh
Ý nghĩa phong thủy : Cây có tác dụng trừ tà, ...
Xem thêm

RÁN Ổ PHỤNG - Cây Thuỷ Canh

25/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

RÁN Ổ PHỤNG - Cây Thuỷ Canh
Đặc điểm: Là loại cây ưa sáng, khí hậu ẩm mát, tốc độ phát triển nhanh. Nên đặt cây ở nơi...
Xem thêm

BAO THANH THIÊN - Cây Thuỷ Canh

25/ 06/ 2020 - Đăng bởi: AQUA Nhung - 0 bình luận

BAO THANH THIÊN - Cây Thuỷ Canh
Đặc điểm: - Tên gọi khác : Cung Điện Đỏ, Thuyền Trưởng Đỏ. Tên khoa...
Xem thêm