Thuỷ Canh Cao Cấp

Với những sản phẩm Thủy Canh Cao Cấp, AquaGarden bố trí cây theo set tuyển chọn với số lượng giới hạn. Khách hàng cần số lượng trên 05 vui lòng đặt trước tùy thời điểm và tùy số lượng cây thuần tại vườn.